Pagtanggi sa pananagutan

Ang Los Angeles Jewish Home ay nakatuon sa pagpapanatiling napapanahon at tumpak ang website na ito. Kung gayunpaman ay makatagpo ka ng anumang bagay na hindi tama o luma na, ikalulugod namin kung maaari mong ipaalam sa amin. Pakisaad kung saan sa website mo nabasa ang impormasyon. Pagkatapos ay titingnan natin ito sa lalong madaling panahon. Mangyaring ipadala ang iyong tugon sa pamamagitan ng email sa: info@jha.org.

Ang mga tugon at mga katanungan sa privacy na isinumite sa pamamagitan ng email o paggamit ng web form ay ituturing sa parehong paraan tulad ng mga liham. Nangangahulugan ito na maaari mong asahan ang tugon mula sa amin sa loob ng 1 buwan sa pinakahuli. Sa kaso ng mga kumplikadong kahilingan, ipapaalam namin sa iyo sa loob ng 1 buwan kung kailangan namin ng maximum na 3 buwan.

Ang anumang personal na data na ibibigay mo sa amin sa konteksto ng iyong tugon o kahilingan para sa impormasyon ay gagamitin lamang alinsunod sa aming pahayag sa privacy.

Ang Los Angeles Jewish Home ay gagawa ng lahat ng makatwirang pagsisikap na protektahan ang mga sistema nito laban sa anumang uri ng labag sa batas na paggamit. Ang Los Angeles Jewish Home ay magpapatupad ng naaangkop na teknikal at pang-organisasyong mga hakbang sa layuning ito, na isinasaalang-alang, bukod sa iba pang mga bagay, ang estado ng sining. Gayunpaman, hindi ito mananagot sa anumang pagkawala, direkta at/o hindi direkta, na dinanas ng isang gumagamit ng website, na lumitaw bilang resulta ng labag sa batas na paggamit ng mga system nito ng isang third party.

Ang Los Angeles Jewish Home ay hindi tumatanggap ng responsibilidad para sa nilalaman ng mga website kung saan o kung saan ginawa ang isang hyperlink o iba pang sanggunian. Ang mga produkto o serbisyong inaalok ng mga third party ay sasailalim sa mga naaangkop na tuntunin at kundisyon ng mga third party na iyon.

Ang aming mga empleyado ay dapat gumawa ng lahat ng pagsusumikap upang magarantiya ang pagiging naa-access ng aming website at upang patuloy na mapabuti ito. Kabilang ang para sa mga taong gumagamit ng espesyal na software dahil sa isang kapansanan.

Samakatuwid, ang website na ito ay ginawa ayon sa WCAG 2.1 level na mga alituntunin sa AA. Ang mga alituntuning ito ay mga internasyonal na kinikilalang kasunduan sa pagiging naa-access, sustainability, interchangeability, at findability ng mga website.

Ang lahat ng mga karapatan sa intelektwal na ari-arian sa nilalaman sa website na ito ay nasa Los Angeles Jewish Home.

Ang pagkopya, pagpapakalat at anumang iba pang paggamit ng mga materyal na ito ay hindi pinahihintulutan nang walang nakasulat na pahintulot ng Los Angeles Jewish Home, maliban at hangga't nakasaad sa mga regulasyon ng ipinag-uutos na batas (tulad ng karapatang mag-quote), maliban kung iba ang idinidikta ng partikular na nilalaman.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan o problema sa pag-access sa website, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin.

pamilya

Para sa mga Pamilya

Alamin kung paano namin sinusuportahan ang mga taong nag-aalaga sa kanilang mga mahal sa buhay.

doktor

Para sa Mga Nagbibigay

Kumuha ng impormasyon para sa reimbursement, o kung paano maging isang provider sa amin.

pagkakamay

Sumangguni sa isang Senior

Kung ikaw ay isang propesyonal sa kalusugan o komunidad, narito kung paano i-refer sa amin ang isang nakatatanda.

sumali

sumali

Alamin kung kwalipikado ka, o kung kwalipikado ang iyong mahal sa buhay.

smiley

Magboluntaryo

Suportahan ang mga nakatatanda sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong oras at talento sa amin.

puso

Mag-abuloy

Gumawa ng isang beses, buwanan o legacy na donasyon.

trabaho

Trabaho

Mag-apply para sa isang kapakipakinabang na trabaho at bumuo ng iyong karera sa Brandman.

faq

FAQ

Mga Madalas Itanong tungkol kay Brandman

Mag-scroll sa Tuktok
Mag-iskedyul ng Paglilibot sa Brandman PACE
Ito ay default na teksto para sa notification bar
Laktawan sa nilalaman